Rituál Keltského telegrafu

Při akci Keltský telegraf se na více než desítce kopců, hor či návrší od moravsko-slovenské hranice až po tu česko-německou za naší mocné podpory propojují početné skupiny lidí. Zda se to povede fyzicky a světelný signál vyslaný z Moravy dorazí až k německým hranicím, záleží na mnoha vnějších faktorech, které ovlivnit nedokážeme. Především počasí a světelné znečištění moderní civilizace sehrávají rozhodující roli. Ale to duchovní pouto mezi podobně naladěnými lidmi, to se dozajista navázat dokáže, to je jisté už dnes. A abychom k tomu napomohli ještě více, zveřejňujeme pro inspiraci všech čertů a čertic, kteří se k naší akci chtějí připojit, popis rituálu, který pro nás sestavil pan Zbyněk Popelka, jeden z čertů buchlovských, a který jistě bude i nezávazným vodítkem mnoha dalším skupinám.

V čase, kdy si předáváme Keltským telegrafem zprávu že jsme, že si rozpomínáme na naše předky, na své spirituální potřeby, na povinnosti vůči krajině se kdysi dělo PROBOUZENÍ…

Proč rituál:

Původní kultury, z pohledu dnešního pana Průměrného tzv. primitivní, žily zcela odlišný svět – smysluplnější, plnější a šťastnější. Jeden z důvodů byl prožitek vnitřního sjednocení, propojení s krajinou, jejími energiemi a se svými blízkými. Jednou z mnoha doplňujících se cest k tomuto ideálu tvoří spojovací rituály, které toto sjednocení demonstrovaly a obnovovaly. Spojovací rituály nevycházely ze zvyků a povinností či mocenské manipulace, ale z hluboké vnitřní potřeby.
Rituál PROBOUZENÍ vyjadřuje (i když se v něm o tom nemluví):

  • naději na rozvinutí jara a příchod léta
  • očekávání úrody
  • pokoru před řádem věcí
  • pochopení a přijetí smrti jako součásti života
  • pootevření cesty do vlastního nevědomí
  • sjednocení s lidmi kmene
  • spojení s krajinou a jejími silami
  • službu krajině, vyjádření odpovědnosti za její podobu

Rituálu předchází:

osobní očištění dýmem břízy
očištění svých úmyslů, se kterými k věci přistupujeme.
Nechť nás opustí: přesvědčení, že jen my víme jak, touha po moci, pýcha, hněv, ukřivděnost a žárlivost, strach.
Ponechejme si: Lásku, Pokoru, Pochopení a Odpuštění, Soucit, Vděčnost a Srdnatost
prosba o přijetí a poděkování za ně směřované k místu, kde se bude rituál konat. (Nejlépe 7 dní před začátkem, pak 3 dny a nakonec před zahájením) Součastně poproste a předem poděkujte (jakoby se již stalo) o dobré počasí.
připravte si děkovnou obětinu: zrní, vonné byliny(zde rostoucí), víno a pruh látky(pentli), barevný, z přírodního materiálu
také si připravte vaše přání pro tento rok na kousku dřeva, kůře, látky nebo kůže (eticky pozitivní – tedy nepište nic o smrti sousedovy kozy, nic o tom, že se chcete mít lépe než pan X, nic o připoutání jiného člověka k sobě!)

Rituál vede:

Ten, kdo je nadán shora uvedenými vlastnostmi a tzv. „vidí“ (nebo jinak „má otevřenou cestu do nevědomí“. (Nebo je alespoň nadán odvahou). Dřív to nebyl „dobrý flek“ ale odpovědná práce s obtížnou přípravou deprivačními technikami až za hranicí smrti. Daně za síluvidění a tvořily osamocení a odpovědnost.
Stručný popis Probouzení:

Řídce sypanou slámou se vyznačí obrys dvou lehce přes sebe přesazených kruhů(jako když špatně namalujete osmičku).
Ve větším kruhu hoří oheň, kolem něj stojí lidé a bubnují (nebo chřestí – stačí troška rýže v lahvičce).
V menším kruhu vědma sama připravuje k oběti Zimu (slaměnou panenku s pentlemi – od každého účastníka jedna). Její oltář tvoří černý kámen(malý), voda, květiny a vonné byliny.
Každý sám pak ohněm obětuje zrní, víno a svou prosbu.

Čert vedoucí bubnování:

pozdraví a poděkuje místu
poděkuje zimě – za to co nás naučila, za to že ještě žijeme
slíbí krajině, že ji budeme snít po celý rok šťastnou, vlahou, proteplenou
poděkuje za budoucí úrodu, vůni a krásu květin, med a víno
poděkuje za svornost a dobrou vůli, za ctnosti srdce
poděkuje za splnění našich proseb (nejsou vysloveny, jen spáleny v ohni)
slíbí krajině: dáváme ti naši lásku a ochranu
dá prostor k osobnímu díky každého
nakonec znovu poděkuje místu

Před, mezi a po se bubnuje, chřestí, a zpívá. Není důležité přesně opakovat, důležitý je záměr a upřímnost. Není důležitá délka a obřadnost, důležité je soustředění a upřímnost. Obřad nevede vedoucí čert, ale vědma, která jej vede. Obřad nevede vědma, je jím vedena.

Od obřadu nic neočekávejme, on očekává nás…