Aktuální počet potvrzených stanovišť: 254

Červená značka znamená, že na kopci byla čertovská posádka v roce 2018.

Růžová značka znamená, že na daném místě byli v roce 2017 čerti, ale v roce 2018 nepotvrdili účast na Keltském telegrafu.

Žlutá značka znamená, že stanoviště je volné. Pokud máte zájem ho obsadit, napište na e-mail info@keltskytelegraf.cz .

V mapě jsou vyznačené trasy signálů 2018 a u stanovišť je čas odesílání signálu.