Aktuální počet potvrzených stanovišť: 222

Červená značka znamená, že na kopci je zaregistrovaná čertovská posádka, která potvrdila účast na Keltském telegrafu 2020.

Růžová značka znamená, že na daném místě byli v roce 2019 čerti, ale ještě nepotvrdili účast na Keltském telegrafu 2020.

Žlutá značka znamená, že stanoviště je volné. Pokud máte zájem ho obsadit, napište na e-mail info@keltskytelegraf.cz .

V mapě jsou vidět trasy a časy z roku 2019.
Při zoomování na mobilu používejte tlačítka -/+ v mapě.