Zpráva Lom Chrástnice 2014

Loni založená východopražská trasa H se letos rozhodla napojit jednou větví H22 – Na Skalce na pražský Černý most, aby odtud mohl být signál experimentálně poprvé proveden přes Prahu, druhou pak pokračovat jako obvykle na sever k Lysé nad Labem.
Stanoviště v Lysé se však nepodařilo obnovit, takže severní trasa skončila tentokrát na Přerovské hůře H4, byť bylo toto stanoviště obsazeno na poslední chvíli a tudíž nergistrováno.

Hned v úvodu byla bohužel naše úvodní kóta H1 Klokočná zmatena neohlášenými zkušebními signály ze stanoviště A15 Bílý kámen, na které náš čert zareagoval vystřelením své světlice, takže málem došlo k velmi předčasnému spuštění celé linie. Rozhledna na Skalce H2 se však naštěstí nenechala vyprovokovat a odpálila své signály v čase správném.
Problémem se ukázala nová křižovatka na Klepci H21, odkud měl být signál rozbočen na sever k Lysé i na západ k Praze. Protože klepecký čert signalizoval pouze pozemní aku-lampou a nepoužil rakety, jeho signál žádné z navazujících stanovišť nevidělo a pokračovala proto podle časového plánu.
Signál na koncovou Přerovskou hůru H4 dorazil pak přes Chrástnici H3 v pořádku.
Stejně tak i signál nové kóty na skalce H22 dorazil až na pražský Černý most a odtamtud pokračoval poprvé v historii Keltského telegrafu přímo do metropole…

Zdraví Petr Kotek
H3 Lom Chrástnice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *