Vrátili jste se z kopce? Plni dojmů? Napište je sem do komentáře, ať se i ostatní dozvědí, jak jste se měli!

119 Comments on “První dojmy 2017”

 1. Jenina-super akce na Duchcovské Maríně jsme ohně z Krušných hor viděli(Komáří hůrka,Pramenáč,Vlčí kámen a Kletečnou.Letos to bylo pro nás poprvé a mělo to velký ohlas.Přišlo tak 70-80 lidiček,zatím jsme to měli bez rituálu,pouze s bongama. Tak doufám,že se z toho stane tradice i u nás,lidé po sobě uklidili a snad,alespoň na chvilku byli k přírodě blíže.

 2. A38 Hůrka hlásí větrné, chladné počasí a účast 11 lidí bez psa, buřty opečeny, jaro přivítáno. Pozorovány odpaly před námi A37 Vrcha nad Dobrou, A36 Vítkův kopec. Blaník A39 signál nepotvrzen a A40 Divišov a A41 Podveky byť teoretický dohled měl být, se ztratili v bříze.

 3. Keltský telegraf 2017 – Velká Javořina, moravsko-slovenské pomezí

  Velká Javořina, posvátná hora na moravsko-slovenském pomezí, je od začátku Keltského telegrafu v roce 2010 místem, kde celá akce začíná. O tom, že ji uctívali i staří Keltové svědčí celá řada typicky keltských legend.
  Nebyla proto zvolena náhodou. Od nepaměti se lidé z obou stran Bílých Karpat setkávají na hoře, která se majestátně tyčí nad údolími řek Moravy na jedné straně a Váhu na straně druhé. Stejně tomu bylo i při letošním večeru, zasvěceném Keltském telegrafu. Na hřebenu poblíž vrcholu Velké Javořiny se sešlo kolem 180 čertů ze Slovenska, Moravy i jiným zemí. Nad tím drželi bdělou ochranu dva nefalšovaní valašští portáši.
  Celou akci zahájil vrchní čert Keltského telegrafu Vlastimil Hela, následovala rituální ohňová slavnost v podání uherskobrodského souboru Fuerza del Fuego. Po vyslání signálu v 19:30, byly postupně pozorovány signály ze stanovišť A2 Černá Hora, A2a Králov, A4 Hvězdárna Uherský Brod, A5 Pod Trojákem, A6 Bojkovice Skalka, A7 Maršov, A7a Hostětín. Vše provázené intenzivním bubnováním.
  Následovalo hlavní vystoupení souboru Fuerza del Feugo, jehož členové roztočily ohně v pestrých až rituálně divokých variacích. Dodali tak na síle celému Keltskému telegrafu a ještě více umocnily již tak dost hluboký zážitek.
  Poté se velká část čertů sešla s Vlastimilem Helou při besedě so Keltech, megalitických stavbách a obrazcích v obilí, kterou v Holubyho chatě pod vrcholem Velké Javořiny inicioval tamní chatař Miro Martinček, s jehož velkou podporou se tady Keltský telegraf už osmým rokem konal.

  Zdravíme všechny čerty a za rok zase na viděnou.

 4. Studený vrch u Dobříše (D1).
  Letos jsme se na rozhlednu dostali až těsně před přebíráním signálu, (neboť jsme byli s ASTRO Praha na výpravě v Českém Středohoří a navštívili jsme druhý nejvyšší vrch středohoří – Hradištany – s valy z čedičových kamenů z období knovízské kultury. Doporučuji návštěvu vrchu všem zájemcům o keltskou kulturu, včetně rotundy v Želkovicích a v Mukově ochutnejte vodu z Pramene Neštěstí.)
  Pod rozhlednou na nás již čekali přátelé z minulého roku, takže nás bylo celkem pět, nemeškali jsme a hned vystoupali na ochoz rozhledny. Každý již věděl, co má dělat, tak abychom vše stihli včas. Po chvíli je kompakt na pilíři přípraven k odpálení, ale to jsme už zahlédli červenou světlici následovanou gejzírem světelného signálu ze stanoviště C15 Bacín u Koněprus (19.54). Odpalujeme přesně v 19.56 a předáváme signál na stanoviště D2 Pačistka u Sedlčan, bohužel ani letos jejich signál nevidíme. Stejně tak marně vyhlížíme signál z jižního směru ze stanovišť D3 a D4. Zato v severním směru vidíme dobře signál ze stanovišť C17 Hudlická skála (19.58), C18 Děd u Berouna a F1 Krušná hora (20.00) a C19 Stradonice oppidum (20.02) – zdravím kelta Jardu Bergmana! Dále potom vidíme západním směrem několik signálů a to nejspíše stanoviště F3 Černé Kočka u Kožlan (20.04), F4 Žďárský vrch (20.06), F5 Bílov (20.08) a s podivem -nezaručeně- v čase 20.10 stanoviště F6 Vladař u Žlutic.
  Můžeme si tedy navzájem popřát úspěch při symbolickém přivítání jara a společně pak poděkujme Matce Zemi, že nám to usnadnila.
  Strážce ze Studeného vrchu.

  1. Kelti a čerti oppida Stradonice pozdravují strážce Studeného vrchu u Dobříše…ahoj Jardo…!!! A díky…!!!… Už jsem měl obavy , zda budete vysílat—protože jsem vás do poslední chvíle nenašel v přihlášených….ale naštěstí naše tradice pokračuje neochvějně dál….!!!! Těší nás,že jste náš signál zaznamenali…snažíme se mít dobrou pyrotechniku—díky čertům z Krušné hory ..trasa F1 —–oppidum Stradonice je o dost metrů níže oproti jiným stanovištím—- Bacín C15–Knihov C16—-snažíme se je zahlédnout…—ale také se nám to dosud nepodařilo—–přesto je náš signál viditelný a to nás těší….!!!!!….Letošní rok se povedl —–vše fungovalo a dík patří Bohyni Matce….!!!! A Zemi…… zvu všechny na Beltain 29.4.2017—zámek Nižbor….!!!!! rád tě uvidím….Jarda

  2. Letos jsme na Pačisce vsadili na ruční vrhač, který měl dle informací od prodejce vynést světlice až do výšky 100m. Skutečnost však byla dramaticky jiná. Příští rok chystáme námořní záchrannou světlici s padáčkem, která má vystřelit 350m vysoko a svítit cca 40s. Zůstaňte na příjmu, na přesrok už to určitě vyjde!

   1. Světlici, teda pokud je to ta červená nedoporučuji, pokud jsi v oblasti s větším světelným rušením v pozadí. Zkoušeli jsme ji předloni a je to velmi slabé, nevýrazné světlo, které se hodí na vodní plochy, ale ne do terénu.
    AL

    1. Už mám koupeno, ano, je to ona, no, to nemám radost, každopádně díky za upozornění, pořídím k ní pro jistotu ještě klasiku.

 5. Mířili jsme do Mirošova, ale vůbec nikdo tam nebyl, což nás trochu mrzelo. Jihlava nám ale vše vynahradila, byť jsme navazování kontaktu zmeškali.

 6. I čerti z Krušné hory u Berouna hlásí dobře rozpoznané příchozí signály z Hvíždince, Babky, červená světlice z Bacína, signál z Knihova a Hudlické skály. Společně s kopcem Děd předáváme signál na Keltské hradiště Podmokly a sledujeme další odchozí, Stradonice, Vysoký vrch, také Studený vrch v Brdech je dobře viditelný. Pod rozhlednou u ohně poděkování Matce Zemi za zvuku šamanských bubnů.
  Od doby kdy jsme zde rozdělali poprvé oheň před pěti lety se dost změnilo, nová rozhledna přiláká hodně turistů, ten večer se zde sešlo kolem šedesáti vítačů jara a byla fajn pohodová atmosféra..
  Poděkování patří všem organizátorům KT, hezké jaro přeje Robert

 7. C25-Ředhošť, Laďas
  Zúčastnili jsme se teprve podruhé, já, Radka a Cailean(setr). Po celodenní
  směně jsme dorazili na stanoviště deset minut před naším termínem, k
  našemu překvapení, na našem mistě už na nás čekalo patnáct lidí.
  Viděli jsme Slánskou horu, Říp, Milešovku (červená světlice jako v loni) Ranou. Díky
  oparu nad středohořím se těžko rozeznávala světla od telegrafu. Příští rok
  se musíme připravit lépe, díky spěchu jsme neměli ani časový plán,ani mapu
  telegrafu. Konečně je tu jaro, tak zase za rok. / těšíme se na další ročník.

 8. D18 – Dubičák u Českých Budějovic viděl D17 jen rachejtle, pak z Kleti , což bylo až D15 jsem viděl nějaké ostré záblesky směrem k nám – připadalo mi to jako laser. Víc nic. Jinak nás tam bylo asi 20 osob. Víc snad napíše Honza L.. Bohužel jsem si zapoměl komplet CB vysílačku, tak ani radio nebylo. D19 jsme viděli nejasně jen jakýsi svit (možná).

 9. Na Malém Chlumu – stanoviště I9 – jsme se sešli po páté. Přišlo víc jak 100 „vítačů“ jara. Zdroj dobře viditelného signálu byl směrový reflektor o výkonu 1000W.
  Viditelnost byla dobrá. Signál k nám přišel z rozhledny Podvrší u Veselice (I8) přesně ve stanoveném čase. Použili tam rovněž elektrický zdroj s přerušovaným svícením. Poselství jsme předali na rozhlednu Kozárov.
  Bohužel Burianova Rozhledna u Rudky se letos nepřihlásila.
  Program byl obdobný jako v r. 2016. Hlavní úlohu měla „vědma“, která spálila Moranu a u ohně s pohanskými obětinami prosila o úrodu, zdraví, lásku, pokoru a soudržnost nás lidí. Letos nám chyběli zpěváci i básník. Tak snad příště budou.
  Jiří Havíř, Čert na Malém Chlumu

 10. ….Stanoviště oppidum Stradonice C19 …tak, jako každý rok ,opět zveme čerty KT na setkání a popovídání na zámek Nižbor , dne 29.4.2017 se uskuteční keltský svátek Beltain na nádvoří zámku—- akce za velké účasti Vousova kmene- bitva, ukázka řemesel, keltské hudby -3 skupiny, irských tanců, stánky, občerstvení, atd…. Další info. na IC Keltské kultury Nižbor…. Jarda Bergi

 11. Zdravíme Keltský telegraf 2017- čerti z oppida Stradonice-trasa C19- letošní ročník se opět vydařil,příprava pochodní,oheň a vysílání signálu proběhlo ke spokojenosti všech zůčastněných—-letos zatím zřejmě největší účast téměř 60 lidí z toho polovina dětí ,kteří přišli z blízkých Stradonic a Nižbora, přijeli i naši přátelé z Chýně u Rudné , Prahy a Berouna…… –Díky—…. Vidíme signál z Hudlické skály- C17- Ivan nám posílá signál z Dědu -C18– pálí i Robert z Krušné hory-F1— a posíláme na Vysoký vrch u Unhoště, kde je Karel na stanovišti C20- jeho signál též vidíme….!!!! prostě nádhera…!!!! Poděkování Bohyni Matce, že nám dopřála dobrého počasí a celá akce proběhla s přivítáním jara naprosto úžasně….Děkujeme všem organizátorům KT….

 12. Stanoviště Db6 – Vyklestilka
  Za skvělého počasí a solidní viditelnosti se nás na úplném jihu Čech – už potřetí – sešlo asi 30 čertů + 2 psi. Společně jsme přivítali jaro, očistili jsme se v kouři březové kůry a uskutečnili další rituály. Ve 20:32 jsme zachytili signál ze stanoviště Na Martě, ve 20:34 jsme odpálily světlice my a ve 20:36 jsme celkem zřetelně viděli signalizaci z Kraví hory. Atmosféra byla skvělá (jako každý rok). Všem moc děkuji a těším se za rok zase na Vyklestilce.

 13. Na Lázku jsme měli k dispozici rozhlednu, takže jsme nemuseli běhat po kopci a lapat signály.Viděli jsme světla na kopcích od Sv.Kopečku ,přes Křížovou horu, Bradlo, Špičák, Praděd až po Brannou a Loučnou. Kraličák jsme neviděli, měli jsme stejný odpalovací čas. Čerti na Pradědu a vůbec v Jeseníkách udělali krásný ohňostroj, který nešel přehlédnout. DÍKY! Přeposílali jsme do Čech na Mariánskou horu a dál. Viděl nás někdo krom Mariánské hory? Signál do Čech jde podél dávné Trstenické stezky, která spojovala Čechy a Moravu. Jsem ráda, že byl obsazen i Andrlův vrch,jeho postavení se k Telegrafu přímo nabízí. Užili jsme si to výborně i trochu mysticky. Těším se na další devátý ročník. Čerti ahoj! Alena

 14. Letos to byla paráda! Viděli jsme z Lázku světla na celém hřebeni hor od Sv, Kopečku po Praděd.Křížová hora,Bradlo, Špičák, Praděd, Loučná, Branná. Ve tmě se vrcholy kopců postupně nesvětlovaly, bylo to jako v Pánu Prstenů.Jsem ráda, že bylo stanoviště na Pradědu a potvrdila se strážná funkce nejvyšší hory Jeseníků. Lázek zas dál přeposílal signály do Čech podle dávné Trstenické stezky. Signál z Kraličáku jsme neviděli, protože jsme měli stejný odpalovací čas. Taky jsem ráda, že byl obsazemn Andrlův vrch, je na něj krásně od nás vidět. Lázek Telegrafem potvrzuje svou výlučnou polohu mezi Moravou a Čechami.
  Už se těšíme na devátý ročník! Alena z Lázku

  1. Fakt jste nás viděli??? Na tu dálku??? No to je paráda!!! Děkuju za info 🙂 Jitka – Sv. Kopeček

 15. D2 Pačiska: Rozhovor pro Sedlčanský kraj

  Proč jste se do akce zapojili? Zapojili jste se do akce poprvé? Co je její podstatou?

  Do Keltského telegrafu jsme se zapojili už loni. Ta myšlenka nám připadá hezká. Lidé, kteří se navzájem vůbec neznají, nikdy se neviděli a nikde se asi ani neuvidí, se během jedné noci pomocí světelných signálů propojí v jediném řetězu na příč celou republikou a společně tak přivítají jaro a probouzející se život kolem nás. Je v tom jistě spousta romantiky, trochu mystické atmosféry, ale hlavně myšlenkové spojení mezi lidmi. Na podobném principu funguje spousta jiných akcí, například Million Mask March, kdy se lidé po celém světě v jeden večer schází k poklidným demonstracím v maskách Guy Fawkse nebo se na mnoha místech v jednu chvíli modlí či meditují. Má to určitou duchovní sílu.
  Keltský telegraf romantickým způsobem navazuje na zcela pragmatické chování našich předků, kdy si předávali signály o nebezpečí nebo se svolávali k důležitým rokováním pomocí ohňových signálů posílaných z kopce na kopec. Možná si vybavíte scénu z Pána prstenu, kdy tímto způsobem posílal Gondor žádost o pomoc do Rohanu. Tento signalizační systém se používal v pravěku a ranném středověku vcelku běžně, takže by se telegraf mohl stejně tak jmenovat Germánský nebo Slovanský.

  Proč jste zvolili lokalitu, kterou jste zvolili? Jaký má ten kopec
  význam?

  Pačická hora je velmi zajímavé a silné místo. Ačkoliv tam nikdy neproběhl cílený archeologický průzkum, mnoho lidí je přesvědčeno, že se zde kdysi nacházelo staré keltské kněžiště. V okolí se věří, že Pačiska je posvátná a nelze na ní nic stavět. Důkazem budiž rozvaliny hradu, který byl z neznámých důvodů v počátcích stavby opuštěn a postaven na Vysokém Chlumci nebo z nedávné doby posed, který se tam pokusil některý myslivec vystavět a který během několika dnů skončil ve srázu pod Pačiskou a leží tam v troskách dodnes, aniž by se tuto oblíbenou kančí lokalitu některý z myslivců pokusil znovu obsadit.
  Kolik vás na vrchu bylo? Jak akce probíhala? Prováděli jste rituál?
  Na Pačisce se nás sešlo kolem dvaceti. Nepočítali jsme to a ani to nebylo smyslem akce. Šlo nám o setkání podobně naladěných lidí a příjemně strávený večer u ohně. Nejsme nakloněni žádným svazujícím scénářům či rituálům, jsme povětšinou lidé, kteří si své duchovno nosí v sobě a žádné rituály a obřady ke svému životu nepotřebují. Jedinou tradicí, kterou s touto akcí dodržujeme je, že klasické táborákové písničky s kytarou vyměníme za bubínky, chrastítka či zvonky.
  V světelném řetězu Keltského telegrafu přišla Pačiska na řadu v 19:58. V 19:56 odpalovali světlici u Dobříše, tam však bohužel kvůli lesu není z Pačické hory vidět. Zda nás viděli z Dobříše zatím nevíme, teprve se s nimi budeme spojovat. Po nás následoval ve 20:00 signál z rozhledny Kuníček u Petrovic. Ten jsme viděli krásně loni i letos.

  Chcete dodat něco závěrem?

  Bylo by hezké, kdyby se tato tradice v okolí Sedlčan více rozšířila a další lidé by obsadili okolní kopce. Krajina je zde více než příhodná a nejen Keltové ji obývali opravdu hojně. Rozhodně je tedy na co navazovat. A i člověk, kterému odkaz předků příliš moc neříká, může strávit krásný večer s dobrými lidmi a stylově tak přivítat jaro a zahájit novou sezónu táboráků.

  1. Ahoj čerte Michale! Jsi to Ty, který jsi nakupoval světlice v Modřanech a povídali si s čerticí z Kamínku u Dolních Břežan? Zdraví Tě Laďka

 16. Ahoj všichni čerti!
  Stanoviště A8 Březnice u Zlína hlásí cca 40 účastníků. Sledovali jsme asi nejvíc signálů od našich čertovských začátků, což je rok 2013. Od 19:34 až do 20:02, podle časů zřejmě: Rozhledna Králov, Velký Lopeník, Maršovu u Uherského Brodu a po nás – obojí Napajedla, rozhledny Rovina a Salaš u Velehradu i Buchlov. Počasí přálo, před zapálením ohně ustál i vítr. Atmosféra byla přátelská, jaro jsme společně přivítali rituálem. Jen na nás letos zapomněli bubeníci. Těšíme se na příští rok.

 17. Stanoviště A27 Na horních dílech u Lhotky.
  Počasí jak vymalované, viditelnost perfektní, teplota jarní, no paráda. Z tradičních účastníků nás bylo 6 plus nově příchozí 3 z Uhřínova.
  Přihlásili se nám noví sousedi. Na příjmové straně bylo stanoviště ponořené u potoka, takže nebyla přímá viditelnost. Čerti na A28 byli na místě již odpoledne, tak jsme měli možnost si potvrdit vzájemně polohu.
  Po setmění zářila města, auta, no perfektní světelný smog. Není proto možné s jistotou potvrdit okolní signály. Dojmů však bylo dostatek.
  Za čerty ze Lhotky zdraví ostatní čerty děda Bohuš.

  1. Zdravím čerty z Horních dílů!
   My jsme na na A23 Kadovská hora váš signál viděli..a to k vám máme skoro 40km!

   1. Jaroslave, díky za zprávu, máte asi lepší oči nebo příznivější podmínky. Zdraví děda Bohuš.

 18. C52 Studenec

  Report ze stanoviště z Lužických hor. Za studeného větru se na rozhledně scházíme v počtu 9 osob + 1 pes. Fouká vítr a na zahřátí koluje jablečná medicína. Dle časové osy pozorujeme signály ze: Sokolího vrchu u Děčína 21:00, pak Pastevní vrch u Růžové 21:02, Křížový vrch Rynartice 21:04, Lipnický vrch 21:06>>> pak my 21:08 – odpalujeme červenou světlici, množství raket, římských svící, nějaké bílé stroboskopy. Následuje
  Zlatý vrch 21:10, Stříbrný vrch 21:11 (neregistrovaní “Rebelové”), 21:12 Zámecký vrch, 21:14 Střední vrch u Prysku. Střední vrch má klasicky krásný oheň, ostatní kopce použili k signalizaci pyrotechniku, jako my. Viditelnost byla nejlepší za poslední tři roky co se účastním. Zážitek parádní!
  Díky ostatním za účast a za rok na viděnou

  1. Dobrý den
   Neregistrovaný čert Mitch – na, oficiálně neobsazené, pozici Klíč
   Chtěl bych se Vás zeptat zda jsme byli ze Studence viditelní. Nestihli jsme oficiální uzávěrku tak jsme museli improvizovat a odpalovali jsme v 21:15 což bylo akorád mezi Středním Vrchem a Luží. Vzhledem k neskutečně silnému a ledovému severáku (kdy byl chvílemi problém se i udržet na nohou) na vrcholu Klíče, byl oheň odepsanou věcí. Odpáli jsme asi 6 metrovou jiskrnou fontánu, nějakou římskou svíci, červenou pochodeň a nakonec jsem nechal přes hodinu blikat oranžový maják. Z vaší strany jsem já osobně viděl asi většinu vyslaných signálů, ale tím že z naší pozice byli vaše vrcholi blízko k sobě, nebylo jednoduché rozeznat který je odkud, pouze dle časové osy + asi 2-3 hodně vzdálené už kolem 21:00 což byl Děčín a okolí. Snad bych řekl že jsem viděl signály i z přilehlých kopců jako směrem od Skalice či Slunečné. Bylo nás tam jen pár, my 3 z Nový Bor a 7 čertů i čertic ze Svoru.

   1. Za sebe musím říct, že jsem neviděl další signály, které následovaly po Středním vrchu (Vás, Luž ani Hrazený). Co jsem se ptal svých kolegů, tak ti také ne. Bylo to ale spíše způsobeno naší nepozorností a rozjařeností, protože jsme odpalovali různou pyrotechniku “nepřetržitě” ještě cca 10 minut po našem čase 21:08. Pak jsme si v jednu chvíli všimli, že začalo hořet suché bukové listí pod rozhlednou, tak jsme mazali dolů polévat vodou a zadupávat. V tom vichru na kopcích je to občas zrádné,raději tedy nosíme vždy PETky s vodou

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *