Připravujeme Keltský telegraf 2017

Sobota 25.března se blíží…

Jsou připraveny trasy pro předávání signálu. Informace byly poslány e-mailem všem čertům, ale možná se to vždy nepodařilo, takže tady je Rozpis časů pro všechna stanoviště .

Pravděpodobně dojde k nějakým opravám, ale jak to bude možné, budeme rozpis aktualizovat.

Časy jsou postupně doplňovány do mapy, do pátku večer by tam měli být všichni 🙂

V dalším souboru pdf jsou Pokyny pro čerty před telegrafem 2017důležité informace pro čerty na stanovištích.

A toto e-mail od hlavního koordinátora Keltského telegrafu:

Vážení přátelé, čerti.
děkuji Vám za Vaše zapojení do Keltského telegrafu 2017.
Již za pár dnů v sobotu 25. března 2017 se opět jeho prostřednictvím spojíme.
Z více jak 240 přihlášených míst jsme sestavili trasy pro letošní telegraf. Z části kopírují již vyzkoušená spojení.
Trasy byly sestaveny s pomocí  výškopisu (http://www.cbpmr.cz/vyskopis.html ). Z velké části se podařilo seřadit stanoviště tak, aby na sebe viděla. Jsou Však místa, kde to členitost terénu a nízká hustota stanoviště nedovoluje.
Tentokrát se na sestavení tras podílelo více čertů – Laďka Vitiková, Pavel Varvarovský, Jirka „Whitjoker“ Vrana, Jirka Růžička. Moc jim za jejich pomoc děkuji!!!!
V plánu je celá řada změn a to i v označení tras a taky kódů jednotlivých míst.  Zkontrolujte si, prosím Vaše časy.
Najdete-li nesrovnalosti – předem se za ně omlouvám.
V letošním telegrafu využijeme model vyzkoušený v loňském roce.
Vzhledem k velkému počtu stanovišť a řadě proseb od čertů, kteří se chtějí akce zúčastnit i se svými dětmi, jsme se rozhodli zrychlit vysílání tak, že budeme začínat na dvou místech současně a to v 19.30 hodin. Jedním bude tradiční Velká Javořina na Moravsko-slovenském pomezí a druhým Bílý Kámen u Velkých Popovic. I díky tomu je možné nastavit časový interval mezi stanovišti na dvě minuty (výjimečně jedna minuta v případě, že se stanoviště přihlásilo na poslední chvíli).
I přesto se na některý trasách bude končit po 21.00.
Finální plán je v příloze toho mailu – nebudeme ho již měnit. Věřím, že se v tabulkách zorientujete. Pokud jsou na trasách nesrovnalosti nevhodné pořadí nebo časy, prosíme, dolaďte si to už operativně s okolními čerty, dejte mi zprávu do kopie pro příště (vlastimil.hela@iol.cz).
Zkontrolujte si, zda je Vaše stanoviště uvedeno v tabulce a že jste zároveň umístěni i na mapě Keltského telegrafu na www.keltskytelegraf.cz  (časy vysílání a kódy stanovišť budou doplněny  v průběhu čtvrtka a pátku.
Výše uvedené webové stránky sledujte až do sobotního rána. Může dojít ke změnám.

!!!!! Nastavte si, prosím, správný čas a dodržte, moc Vás prosím, přesně rozpis časů a pořadí!!!!!!!!!!!!!!!
Přečtěte si pozorně pokyny v příloze a prostudujte si tabulku s časovým rozvrhem.

Připomínám, že hlavním smyslem Keltského telegrafu je návrat k Matce Zemi s přicházejícím jarem, jenž vrací světlo do krajiny, což i my symbolicky činíme předáváním  světelného signálu, který, putujíce mezi lidmi, je vzájemně propojuje.

A to je další z poselství této akce – obnovení spojení mezi lidmi na duchovní úrovni.

Proto k telegrafování přistupujte s láskou, pokorou, laskavostí i soucitem.

 

Stejně jako my potřebujeme tuto Zemi, potřebuje i ona nás a potřebujeme se, ač se to nezdá, i my všichni navzájem.

 

Přeji Vám hodně štěstí, pěkné počasí, klid, mír a pohodu i ono pověstné „slunce v duši“.

S hlubokou úctou

Vlastimil Hela

Koordinátor Keltského telegrafu

2 Comments on “Připravujeme Keltský telegraf 2017”

  1. Kdy vypukne příprava v letošním roce. O akci v roce 2017 jsem se, bohužel, dozvěděl pozdě.
    Na letošní ročník se těším.
    Zdraví. Luděk

    1. U nás už vypukla. Tentokrát to bude velký! Připravili jsme si námořní signální světlici s padáčkem. Letí 350m vysoko a svítí 40 sekund. To by bylo, abychom nás na malém pradávném keltském kultišti Pačisce letos neviděli 🙂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *