Aktuálně

Připravujeme KT 2016

Vážené čertice a vážení čerti, přátelé Keltského telegrafu.

Přeji Vám v roce 2016 všechno dobré, hodně štěstí i pevné zdraví a klidnou mysl.

Čeká nás již 7. ročník Keltského telegrafu a to v sobotu 19. března 2016.

Některými čerty jsme byli upozorněni na to, že astronomické jaro začíná až v neděli 20. března v 5:30 hodin, a zvolený termín není v souladu s hlásaným pravidlem, podle nějž se Keltský telegraf koná vždy v první jarní sobotu. Budeme mít tentokrát pár hodin předstih. Hlavním  důvodem pro volbu soboty 19. března jsou Velikonoce o následujícím víkendu (25. – 28. 3. 2016). Nezdá se nám vhodné spojovat KT právě s tímto nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Navíc lidé v tomto prodlouženém víkendu často cestují a tak by jim to s KT mohlo kolidovat. Věříme ve Vaše pochopení.

Vloni se naše řady opět rozšířily. Keltské ohně se rozhořely a čerti vysílali světelný signál z více jak dvou set třiceti míst Čech, Moravy, Slovenska a Německa.

Pro organizaci Keltského telegrafu budeme i nadále co nejvíce využít naše webové stránky www.keltskytelegraf.cz. Prosíme Vás, abyste jejich prostřednictvím potvrdili Vaši účast v tomto ročníku, případně registrovali nová stanoviště. Přihlašovací údaje pro vaše stanoviště vám následně přijdou dalším e-mailem. Pokud se tak nestane do cca 15. února, ozvěte se na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Na webových stránkách se budou průběžně objevovat další informace. Doporučujeme Vám čas od času na ně zabrouzdat.

Krátce před 19. březnem na nich bude zveřejněný plán tras s vysílacími časy pro jednotlivá stanoviště. Zašleme Vám ho rovněž e-mailem.

Při loňském telegrafu se vyskytly drobné potíže s ochránci přírody kvůli zapalování ohňů, neboť některá stanoviště jsou na území CHKO. Prosím, pamatujte na to. Vyřiďte si potřebná povolení a postupujte při telegrafování podle platných předpisů.

Věřím, že 19. března se všichni opět úspěšně propojíme společným světelným poselstvím.

Mějte se moc dobře.

Vlastimil Hela
vrchní čert
Keltský telegraf – Regenerace

Pro komunikaci s námi používejte e-mailovou adresu: telegraf@regenerace.cz

 

Napsat komentář